[SharpMZ] ROM kod pro MZ1500

Vaclav Peroutka vaclavpe na seznam.cz
Středa Červen 22 21:28:43 CEST 2016


Ahoj kluci,

podařilo se mi přichystat ROM kod MZ1500, který je disassemblovaný, částečně
okomentovaný a kompilovatelný pod asxxxx. Je to i kvůli tomu, kdyby chtěl 
někdo části použít, tak to má připravené.

Jsou tam bloky, co se od 1Z-013B potažmo 9Z-504M neliší, jiné se liší více 
či méně. Chtělo by to vymyslet něco, jak odlišit stejné funkce a funkce 
jiné.

Koukni na to, třeba Tě něco napadne.

Rád bych to nějak dotáhl do konce, ale prostě mi došly síly. Pokud bude 
někdo pokračovat v komentářích, budu jen rád.

Vašek

------------- daląí část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://mail.ordoz.com/pipermail/sharpmz/attachments/20160622/cd6103c9/attachment-0003.html 
------------- daląí část ---------------
\opt\asxxxx\asz80.exe -o 1Z-009B.asm
\opt\asxxxx\aslink.exe -i 1Z-009B 1Z-009B.rel
\opt\hex2bin.exe 1Z-009B.ihx

\opt\asxxxx\asz80.exe -o 9Z-502M.asm
\opt\asxxxx\aslink -i 9Z-502M 9Z-502M.rel
\opt\hex2bin.exe -s e800 9Z-502M.ihx
------------- daląí část ---------------
;
;
; 2016-06-22 - vaclavpe na seznam.cz - pridana spousta komentaru, ROM kod je kompilovatelny pomoci asxxxx
;

; definice globalnich promennych
l0000 .equ  0x0000
l073e .equ  0x073e
l0308 .equ  0x0308
l0a32 .equ  0x0a32
l005b .equ  0x005b
l0fb8 .equ  0x0fb8
l0012 .equ  0x0012
l09de .equ  0x09de
l02be .equ  0x02be
l0009 .equ  0x0009
l0577 .equ  0x0577
l00ad .equ  0x00ad
l001b .equ  0x001b
l0006 .equ  0x0006
l001e .equ  0x001e
l0027 .equ  0x0027
l002a .equ  0x002a
l000c .equ  0x000c
l0003 .equ  0x0003
l0410 .equ  0x0410
l04d8 .equ  0x04d8
l04f8 .equ  0x04f8
l001e .equ  0x001e
l05fa .equ  0x05fa
l03b1 .equ  0x03b1
l0920 .equ  0x0920
l02a6 .equ  0x02a6
l041f .equ  0x041f
l0436 .equ  0x0436
l0475 .equ  0x0475
l0588 .equ  0x0588
l005b .equ  0x005b
l05fa .equ  0x05fa
l0bb9 .equ  0x0bb9
l096c .equ  0x096c
l0da6 .equ  0x0da6
l08ca .equ  0x08ca
l0fb1 .equ  0x0fb1
l0fd8 .equ  0x0fd8
l0ddc .equ  0x0ddc
l003e .equ  0x003e
l0918 .equ  0x0918

    .area  CODE1  (ABS)
    .ORG   0xE800

    ;***************************************************
    ;*                         *
    ;*     Studeny start monitoru         *
    ;*                         *
    ;***************************************************
    nop         ; testovani dole, jestli je ROM nebo RAM
    jp   le810    ; zumpa vektor
    jp   leaa7
    jp   le82f
    jp   le881
le80d: jp   lfa00

le810: ld   sp,0x10f0  ; stack pointer
    im   1
    call  l073e    ; inicializacni rutina 8255
    xor   a
    ld   de,l0000
    call  l0308    ; inicializace realneho casu
    di   
    call  l0a32    ; Otestuje stav klaves SHIFT, CTRL a BREAK
    jr   nc,le82a
    cp   0x20
    jp   z,l005b
le82a: call  le82f
    jr   le83a
le82f: ld   b,0x04    ; je to vypnuti vsech PSG kanalu na obou cipech ?
    ld   a,0x9f
le833: out   (0xe9),a
    add   a,0x20
    djnz  le833
    ret   
le83a: ld   a,0x01
    ld   (0xe003),a  ; zakaz piskani od 8253
    ld   a,0x80
    out   (0xe8),a
    ld   b,0xff
    ld   hl,0x10f1
    call  l0fd8    ; vynuluje 256B RAM od 0x10F1
    ld   a,0x16
    call  l0012    ; znak na CRT - ale jaky ?
    ld   a,0x71
    ld   hl,0xd800
    call  l09de    ; vynuluje atributovou VRAM
    ld   hl,0x038d
    ld   a,0xc3
    ld   (0x1038),a
    ld   (0x1039),hl
    ld   a,0x04
    ld   (0x119e),a
    call  l02be    ; zastav hudbu
    call  l0009
    call  l0577    ; BEEEEEEEEP
    ld   a,0x01
    ld   (0x119d),a
    call  leaa1
    call  le881
    xor   a
    out   (0xf0),a
    jr   le88d
le881: ld   c,0xf1
    xor   a
    ld   b,0x08
le886: out   (c),a
    add   a,0x11
    djnz  le886
    ret   
le88d: ld   hl,0xe89b
    ld   de,0xc000
    ld   bc,0x0030
    ldir  
    jp   0xc000
    ld   a,0x01
    ld   b,0x03
le89f: out   (0xe5),a
    inc   a
    jr   le8ab
le8a4: djnz  le89f
    out   (0xe6),a
    jp   le8e0
le8ab: push  af
    push  bc
    xor   a
    ld   hl,0xd000
    ld   (hl),a
    ld   de,0xd001
    ld   bc,0x1fff
    ldir  
    pop   bc
    pop   af
    jr   le8a4
le8be: ld   c,0xfc
    xor   a
    out   (c),a
    ld   a,0xcf
    out   (c),a
    ld   a,0x3f
    out   (c),a
    ld   a,0x07
    out   (c),a
    ld   c,0xfd
    xor   a
    out   (c),a
    ld   a,0xcf
    out   (c),a
    xor   a
    out   (c),a
    ld   a,0x07
    out   (c),a
    ret   
le8e0: call  le8be
    ld   a,0x01
    out   (0xf7),a
    xor   a
    out   (0xf7),a
    ld   a,(0xffff)
    cp   0xa5
    jr   z,le8f8
    ld   de,0x06e7
    rst   0x18
    jp   l00ad
le8f8: call  l001b
    cp   0x4d
    jp   z,le96a
    cp   0x51
    jp   z,lea0e
    cp   0x43
    jp   z,le974
    call  le918
    jr   nz,le924
le90f: call  leaa1
    call  lf47f
    jp   lea7b
le918: ld   a,0xa5
    ld   b,a
    out   (0xd9),a
    call  lf714
    in   a,(0xd9)
    cp   b
    ret   
le924: ld   c,0xf8
    call  lf82e
    jr   nc,le933
    ld   c,0xa8
    call  lf82e
    jp   c,lea0e
le933: call  lf734
    jr   nz,le939
    jp   (hl)
le939: ld   de,0xee9a
    jp   lea7b
    call  lea8a
le942: call  lea56
    call  lf220
le948: ld   a,0x02
    call  lf1a1
    cp   0x7f
    jp   z,lea0e
    ld   a,0x04
    call  lf1a1
    cp   0xdf
    jp   z,le974
    cp   0xfb
    jp   z,le90f
    ld   a,0x03
    call  lf1a1
    cp   0xf7
    jr   nz,le948
le96a: call  leaa1
    ld   de,0xeeaf
    rst   0x18
    jp   leaa7
le974: ld   hl,0xe002
    ld   a,(hl)
    and   0x10
    jr   nz,le9a1
    inc   hl
    ld   a,0x06
    ld   (hl),a
    inc   a
    ld   (hl),a
    dec   hl
    ld   a,(hl)
    and   0x10
    jr   nz,le9a1
    call  leaa1
    call  l0006
    call  l0006
    ld   de,lede6
    call  lea95
le997: call  l001e
    jr   z,lea03
    ld   a,(hl)
    and   0x10
    jr   z,le997
le9a1: call  leaa1
    call  l0006
    ld   de,lee17
    rst   0x18
    call  l0027
    jp   c,lea01
    call  leaa1
    ld   de,0xedd4
    rst   0x18
    ld   de,0x10f1
    rst   0x18
    xor   a
    ld   (0x11a3),a
    ld   hl,(0x1104)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,le9d9
    ld   hl,(0x1106)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,le9d9
    ld   a,0xff
    ld   (0x11a3),a
    ld   hl,0x1200
    ld   (0x1104),hl
le9d9: call  l002a
    jp   c,lea01
le9df: ld   a,(0x11a3)
    cp   0xff
    jr   z,le9ed
    ld   bc,0x0100
    ld   hl,(0x1106)
    jp   (hl)
le9ed: out   (0xe0),a
    ld   hl,0x1200
    ld   de,l0000
    ld   bc,(0x1102)
    ldir  
    ld   bc,0x0100
    jp   l0000
lea01: cp   0x02
lea03: ld   de,lede6
    jr   z,lea0b
    ld   de,0xee5e
lea0b: jp   lea7b
lea0e: call  lef7a
    call  lefb5
    ld   de,0xedf7
    jr   c,lea7b
    call  leaa1
    ld   a,0x0d
    ld   (0x11a3),a
    call  lf318
    ld   a,0x01
    ld   (0x113a),a
    ld   hl,0xea54
    ld   sp,0x10ee
    ex   (sp),hl
    call  lef85
    jp   c,lf2bb
    ld   a,(0x10f0)
    cp   0x01
    ld   de,0xee85
    jr   nz,lea4a
    ld   de,0xedd4
    rst   0x18
    jp   lef24
    ld   de,0xedf7
lea4a: push  de
    ld   a,0x06
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
    pop   de
    jr   lea7b
lea56: call  l0006
    ld   de,0xed85
    call  lea95
    call  l0006
    ld   de,0xed97
    call  lea95
    ld   de,0xeda7
    call  lea95
    ld   de,0xedb6
    call  lea95
    ld   de,0xedc8
    call  lea95
    ret   
lea7b: call  leaa1
    call  l0006
    call  l0006
    call  lea95
    jp   le942
lea8a: call  leaa1
    ld   b,0x03
lea8f: call  l0006
    djnz  lea8f
    ret   
lea95: ld   b,0x0c
lea97: call  l000c
    djnz  lea97
    rst   0x18
    call  l0006
    ret   
leaa1: ld   a,0xc6
    call  l0ddc
    ret   
leaa7: call  l0009
    ld   a,0x2a
    call  l0012
    ld   de,0x11a3
    call  l0003
leab5: ld   a,(de)
    inc   de
    cp   0x0d
    jp   z,leaa7
    cp   0x4a
    jp   z,lec4d
    cp   0x4c
    jp   z,leb74
    cp   0x46
    jr   z,leb39
    cp   0x42
    jp   z,leca5
    cp   0x23
    jp   z,leca2
    cp   0x50
    jp   z,leba9
    cp   0x4d
    jp   z,lec1a
    cp   0x53
    jp   z,lec51
    cp   0x56
    jp   z,lec95
    cp   0x44
    jp   z,lecb1
    cp   0x51
    jr   z,leaf7
    cp   0x45
    jr   z,leb1e
    jr   leab5
leaf7: ld   hl,l0000
    ld   (0x113a),hl
    ld   a,(de)
    cp   0x4c
    jp   z,lef06
    cp   0x53
    jp   z,lefc1
    cp   0x43
    jp   z,lf1b8
    cp   0x46
    jp   z,lf13e
    cp   0x58
    jp   z,lf231
    cp   0x44
    jp   z,lf087
leb1c: jr   leaa7
leb1e: ld   c,0xf8
    call  lf82e
    jr   nc,leb2c
    ld   c,0xa8
    call  lf82e
    jr   c,leb1c
leb2c: ld   a,(de)
    cp   0x42
    jp   z,lf72d
    cp   0x53
    jp   z,lf7be
    jr   leb1c
leb39: ld   a,(de)
    cp   0x0d
    jr   nz,leb1c
    call  le918
    jr   nz,leb1c
    call  lf47f
    call  l0009
    rst   0x18
    jr   leb1c
leb4c: ld   de,0xf433
    cp   0x02
    jr   z,leb56
    ld   de,0x0147
leb56: call  l0009
    rst   0x18
    jr   leb1c
leb5c: ex   (sp),hl
    pop   bc
    ld   de,0x11a3
    call  l0003
    ld   a,(de)
    cp   0x1b
    jr   z,leb1c
    jp   (hl)
leb6a: ex   (sp),iy
    pop   af
    call  l0410
    jr   c,leb1c
    jp   (iy)
leb74: call  l04d8
    jr   c,leb4c
    call  l0009
    ld   de,leefb
    rst   0x18
    ld   de,0x10f1
    rst   0x18
    xor   a
    ld   (0x11a3),a
    ld   hl,(0x1104)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,leba1
    ld   hl,(0x1106)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,leba1
    ld   a,0xff
    ld   (0x11a3),a
    ld   hl,0x1200
    ld   (0x1104),hl
leba1: call  l04f8
    jr   c,leb4c
    jp   le9df
leba9: ld   a,(de)
    cp   0x26
    jr   nz,lebc4
lebae: inc   de
    ld   a,(de)
    cp   0x4c
    jr   z,lebca
    cp   0x53
    jr   z,lebcf
    cp   0x43
    jr   z,lebdf
    cp   0x47
    jr   z,lebd8
    cp   0x54
    jr   z,lebd4
lebc4: call  lebf9
lebc7: jp   leaa7
lebca: ld   de,0x0470
    jr   lebc4
lebcf: ld   de,0x03d5
    jr   lebc4
lebd4: ld   a,0x04
    jr   lebda
lebd8: ld   a,0x02
lebda: call  lebe3
    jr   lebae
lebdf: ld   a,0x1d
    jr   lebda
lebe3: ld   c,0x00
    ld   b,a
    call  lec0a
    ld   a,b
    out   (0xff),a
    ld   a,0x80
    out   (0xfe),a
    ld   c,0x01
    call  lec0a
    xor   a
    out   (0xfe),a
    ret   
lebf9: push  de
    push  bc
    push  af
lebfc: ld   a,(de)
    call  lebe3
    ld   a,(de)
    inc   de
    cp   0x0d
    jr   nz,lebfc
    pop   af
    pop   bc
    pop   de
    ret   
lec0a: in   a,(0xfe)
    and   0x0d
    cp   c
    ret   z
    call  l001e
    jr   nz,lec0a
    ld   sp,0x10f0
    jr   lebc7
lec1a: call  leb6a
lec1d: call  l05fa
    call  l03b1
    call  l0920
    call  leb5c
    call  l0410
    jr   c,lec49
    call  l02a6
    inc   de
    call  l041f
    jr   c,lec1d
    cp   (hl)
    jr   nz,lec1d
    inc   de
    ld   a,(de)
    cp   0x0d
    jr   z,lec46
    call  l041f
    jr   c,lec1d
    ld   (hl),a
lec46: inc   hl
    jr   lec1d
lec49: ld   h,b
    ld   l,c
    jr   lec1d
lec4d: call  leb6a
    jp   (hl)
lec51: call  led16
    ld   hl,0x11a3
    ld   de,0x10f1
    ld   bc,0x0011
    ldir  
    call  led5c
    ld   (0x1104),hl
    call  led61
    ld   bc,(0x1104)
    scf   
    sbc   hl,bc
    inc   hl
    inc   hl
    ld   (0x1102),hl
    call  led66
    ld   (0x1106),hl
    ld   a,0x01
    ld   (0x10f0),a
    call  l0436
    jp   c,leb4c
    call  l0475
    jp   c,leb4c
    call  l0009
    ld   de,0x0942
    rst   0x18
    jp   leaa7
lec95: call  l0588
    jp   c,leb4c
    ld   de,0x0942
    rst   0x18
    jp   leaa7
leca2: jp   l005b
leca5: ld   a,(0x119d)
    rra   
    ccf   
    rla   
    ld   (0x119d),a
    jp   leaa7
lecb1: call  leb6a
    call  l02a6
    push  hl
    call  l0410
    pop   de
    jr   c,led10
lecbe: ex   de,hl
lecbf: ld   b,0x08
    ld   c,0x17
    call  l05fa
lecc6: call  l03b1
    inc   hl
    push  af
    ld   a,(0x1171)
    add   a,c
    ld   (0x1171),a
    pop   af
    cp   0x20
    jr   nc,lecd9
    ld   a,0x2e
lecd9: call  l0bb9
    call  l096c
    ld   a,(0x1171)
    inc   c
    sub   c
    ld   (0x1171),a
    dec   c
    dec   c
    dec   c
    push  hl
    sbc   hl,de
    pop   hl
    jr   z,led0d
    ld   a,0xf8
    ld   (0xe000),a
    nop   
    ld   a,(0xe001)
    cp   0xfe
    jr   nz,led00
    call  l0da6
led00: djnz  lecc6
led02: call  l08ca
    or   a
    jr   z,led02
    call  l0a32
    jr   nz,lecbf
led0d: jp   leaa7
led10: ld   hl,0x00a0
    add   hl,de
    jr   lecbe
led16: call  l0009
    ld   de,0xeec7
    rst   0x18
    ld   de,0x11a3
    call  l0003
    ld   a,(de)
    cp   0x1b
    jr   nz,led2d
led28: ld   hl,leaa7
    ex   (sp),hl
    ret   
led2d: ld   b,0x00
    ld   de,0x11af
    ld   hl,0x11a3
    ld   a,(de)
    cp   0x0d
    jr   z,led5a
led3a: cp   0x20
    jr   nz,led42
    inc   de
    ld   a,(de)
    jr   led3a
led42: cp   0x22
    jr   z,led4e
led46: ld   (hl),a
    inc   hl
    inc   b
    ld   a,0x11
    cp   b
    jr   z,led16
led4e: inc   de
    ld   a,(de)
    cp   0x22
    jr   z,led58
    cp   0x0d
    jr   nz,led46
led58: ld   a,0x0d
led5a: ld   (hl),a
    ret   
led5c: ld   de,0xeed4
    jr   led69
led61: ld   de,leee1
    jr   led69
led66: ld   de,leeee
led69: call  l0009
    rst   0x18
    push  de
    ld   de,0x11a3
    call  l0003
    ld   a,(de)
    cp   0x1b
    pop   de
    jr   z,led28
    push  de
    ld   de,0x11af
    call  l0410
    pop   de
    jr   c,led69
    ret
    ;
    ; tady jsou texty
    ;
led85: .str  'P'
    .byte  0x05
    .str  'LEASE PUSH KEY'
    .byte  0x05,0x0d
led97: .str  'F:F'
    .byte  0x05
    .str  'LOPPY DISK'
    .byte  0x05,0x0d
leda7: .str  'Q:Q'
    .byte  0x05
    .str  'UICK DISK'
    .byte  0x05,0x0d
ledb6: .str  'C:C'
    .byte  0x05
    .str  'ASSETTE TAPE'
    .byte  0x05,0x0d
ledc8: .str  'M:M'
    .byte  0x05
    .str  'ONITOR'
    .byte  0x05,0x0d
ledd4: .str  'IPL '
    .byte  0x05
    .str  'IS LOADING'
    .byte  0x05,0x20,0x0d
lede6: .byte  'M, 0x05
    .str  'AKE READY'
    .byte  0x05,0x20, 'C, 'M, 'T, 0x0d
    
ledf7: .byte  'M, 0x05
    .str  'AKE READY'
    .byte  0x05,0x20, 'Q, 'D, 0x0d
    
lee07: .byte  'M, 0x05
    .str  'AKE READY'
    .byte  0x05,0x20, 'F, 'D, 0x0d
    
lee17: .str  '   IPL '
    .byte  0x05
    .str  'IS LOOKING FOR A PROGRAM'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee3b: .str  'FD:L'
    .byte  0x05
    .str  'OADING ERROR'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee4e: .str  'FD:N'
    .byte  0x05
    .str  'OT MASTER'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee5e: .str  'CMT:L'
    .byte  0x05
    .str  'OADING ERROR'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee72: .str  'QD:L'
    .byte  0x05
    .str  'OADING ERROR'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee85: .str  'QD:F'
    .byte  0x05
    .str  'ILE MODE ERROR'
    .byte  0x05,0x0d
    
lee9a: .str  'SRAM:C'
    .byte  0x05
    .str  'HECK SUM ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    
leeaf: .str  '** MONITOR 9Z-502M **'
    .byte  0x0d
    
leec7: .byte  'F, 0x05
    .str  'ILENAME'
    .byte  0x05,'?, 0x20, 0x0d
    
leed4: .byte  'T, 0x05
    .str  'OP ADRS'
    .byte  0x05,'?, 0x20, 0x0d
    
leee1: .byte  'E, 0x05
    .str  'ND ADRS'
    .byte  0x05,'?, 0x20, 0x0d
    
leeee: .byte  'E, 0x05
    .str  'XC ADRS'
    .byte  0x05,'?, 0x20, 0x0d
    
leefb: .byte  'L, 0x05
    .str  'OADING'
    .byte  0x05, 0x20, 0x0d
    
lef06: call  lef7a
    call  lefb5
    jr   c,lef55
    call  led16
    call  lf318
    ld   de,leefb
    rst   0x18
lef18: call  lef85
lef1b: jr   c,lef55
    ld   a,(0x10f0)
    cp   0x01
    jr   nz,lef18
lef24: ld   de,0x10f1
    rst   0x18
lef28: ld   hl,(0x1106)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,lef34
    ld   hl,(0x1108)
    ld   a,h
    or   l
lef34: jr   nz,lef40
    ld   a,0xff
    ld   (0x113b),a
    ld   hl,0x1200
    jr   lef43
lef40: ld   hl,(0x1106)
lef43: ld   (0x1132),hl
    ld   hl,(0x1104)
    ld   (0x1134),hl
    ld   hl,0x0103
    ld   (0x1130),hl
    call  le80d
lef55: jp   c,lf007
    ld   a,(0x113b)
    cp   0xff
    jr   z,lef66
    ld   bc,0x0300
    ld   hl,(0x1108)
    jp   (hl)
lef66: out   (0xe0),a
    ld   hl,0x1200
    ld   de,l0000
    ld   bc,(0x1104)
    ldir  
    ld   bc,0x0300
    jp   l0000
lef7a: xor   a
    ld   (0x1144),a
    ld   (0x113f),a
    ld   (0x1141),a
    ret   
lef85: ld   hl,l0003
    ld   (0x1130),hl
    ld   hl,0x10f0
    ld   (0x1132),hl
    ld   hl,0x0040
    ld   (0x1134),hl
lef97: call  le80d
    ret   c
    ld   a,(0x11a3)
    cp   0x0d
    ret   z
    ld   hl,0x11a3
    ld   de,0x10f1
    ld   b,0x11
lefa9: ld   a,(de)
    cp   (hl)
    jr   nz,lef97
    cp   0x0d
    ret   z
    inc   de
    inc   hl
    djnz  lefa9
    ret   
lefb5: xor   a
    ld   (0x1131),a
    inc   a
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
    ret   
lefc1: call  lef7a
    call  lf079
    jr   c,lf007
    call  led16
    ld   a,(0x11a3)
    cp   0x0d
    jr   z,lefc1
    ld   hl,0x11a3
    ld   de,0x10f1
    ld   bc,0x0011
    ldir  
    call  led5c
    ld   (0x1106),hl
    call  led61
    or   a
    ld   bc,(0x1106)
    sbc   hl,bc
    inc   hl
    ld   (0x1104),hl
    call  led66
    ld   (0x1108),hl
    ld   a,0x01
    ld   (0x10f0),a
    call  lf037
    jr   c,lf007
    cp   0x28
    jr   z,lf009
    scf   
lf007: jr   c,lf02a
lf009: ld   hl,(0x1106)
lf00c: ld   (0x1136),hl
    ld   hl,0x0404
    ld   (0x1130),hl
    ld   hl,0x10f0
    ld   (0x1132),hl
    ld   hl,0x0040
    ld   (0x1134),hl
    ld   hl,(0x1104)
    ld   (0x1138),hl
    call  le80d
lf02a: jp   c,lf0c3
lf02d: call  l0009
    ld   de,0xf321
    rst   0x18
    jp   leaa7
lf037: call  lf318
    ld   hl,l0003
    ld   (0x1130),hl
    ld   hl,0x11a3
    ld   (0x1132),hl
    ld   hl,0x0040
    ld   (0x1134),hl
    xor   a
    ld   (0x113c),a
lf050: ld   a,(0x113c)
    inc   a
    cp   0x21
    ld   (0x113c),a
    ld   a,0x33
    ret   nc
    call  le80d
    ccf   
    ret   nc
    ld   de,0x11a4
    ld   hl,0x10f1
    ld   b,0x11
lf069: ld   a,(de)
    cp   (hl)
    jr   nz,lf050
    cp   0x0d
    jr   z,lf075
    inc   de
    inc   hl
    djnz  lf069
lf075: ld   a,0x2a
    scf   
    ret   
lf079: ld   a,0xff
    ld   (0x1131),a
    ld   a,0x01
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
    ret   
lf087: call  lef7a
    call  lefb5
    jr   c,lf0c3
    call  lf318
    ld   b,0x00
    call  l0009
    ld   de,0xf46c
    rst   0x18
    ld   hl,0xcd90
lf09e: ld   (0x1132),hl
    ld   hl,l0003
    ld   (0x1130),hl
    ld   hl,0x0040
    ld   (0x1134),hl
    push  bc
    call  le80d
    pop   bc
    jr   c,lf0be
    inc   b
    ld   hl,(0x1132)
    ld   de,l0012
    add   hl,de
    jr   lf09e
lf0be: cp   0x28
    jr   z,lf0c6
    scf   
lf0c3: jp   c,lf155
lf0c6: ld   a,0x06
    ld   (0x1130),a
    push  bc
    call  le80d
    pop   bc
    xor   a
    cp   b
    jr   nc,lf13b
    call  l0009
    ld   hl,0xcd90
lf0da: ld   a,(hl)
    ld   de,0xf325
    dec   a
    jr   z,lf117
    ld   de,0xf330
    dec   a
    jr   z,lf117
    ld   de,0xf33b
    dec   a
    jr   z,lf117
    ld   de,0xf346
    dec   a
    jr   z,lf117
    ld   de,0xf351
    dec   a
    jr   z,lf117
    dec   a
    jr   z,lf114
    ld   de,0xf35c
    dec   a
    jr   z,lf117
    dec   a
    jr   z,lf114
    dec   a
    jr   z,lf114
    ld   de,0xf367
    dec   a
    jr   z,lf117
    ld   de,0xf372
    dec   a
    jr   z,lf117
lf114: ld   de,0xf37d
lf117: rst   0x18
    ld   a,0x22
    call  l0012
    inc   hl
    push  hl
    pop   de
    rst   0x18
    ld   a,0x22
    call  l0012
    call  l0009
    ld   de,0x0011
    add   hl,de
lf12d: call  l08ca
    or   a
    jr   z,lf12d
    call  l0a32
    jp   z,leaa7
    djnz  lf0da
lf13b: jp   lf02d
lf13e: ld   de,0xf43c
    rst   0x18
    call  lf15a
    call  lef7a
    call  lf079
    jr   c,lf155
    ld   a,0x02
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
lf155: jp   c,lf1ef
    jr   lf13b
lf15a: call  l0009
    ld   de,0xf463
    rst   0x18
    call  lf220
    call  l0fb1
    ld   a,0xef
lf169: ld   (hl),a
    call  lf177
    jr   c,lf174
    ld   a,(hl)
    xor   0xef
    jr   lf169
lf174: xor   a
    ld   (hl),a
    ret   
lf177: ld   bc,l0006
lf17a: dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    ret   z
    ld   a,0x01
    call  lf1a1
    cp   0x7f
    scf   
    ret   z
    ld   a,0x03
    call  lf1a1
    cp   0xfb
    jr   z,lf199
    ld   a,0x08
    call  lf1a1
    cp   0x7e
    jr   nz,lf17a
lf199: xor   a
    ld   (hl),a
    ld   sp,0x10f0
    jp   leaa7
lf1a1: push  hl
    ld   hl,0xe000
    ld   (hl),a
    inc   hl
lf1a7: ld   a,(hl)
    push  af
    push  bc
    ld   b,0x14
lf1ac: call  lf71b
    djnz  lf1ac
    pop   bc
    pop   af
    cp   (hl)
    jr   nz,lf1a7
    pop   hl
    ret   
lf1b8: call  lef7a
    call  lefb5
    jr   c,lf1ef
    call  led16
    ld   a,(0x11a3)
    cp   0x0d
    jr   z,lf1b8
    call  lf318
    ld   de,leefb
    rst   0x18
    call  lef85
    jr   c,lf1ef
    ld   de,0x10f1
    rst   0x18
    ld   hl,0x1200
    ld   (0x1132),hl
    ld   hl,(0x1104)
    ld   (0x1134),hl
    ld   hl,0x0103
    ld   (0x1130),hl
    call  le80d
lf1ef: jr   c,lf212
    call  l003e
    call  l0009
    ld   de,0xf44c
    rst   0x18
    ld   a,0x02
    ld   (0x113a),a
    ld   hl,0xf1fb
    ld   sp,0x10ee
    ex   (sp),hl
    call  lf15a
    call  lf079
    jr   c,lf212
    call  lf037
lf212: jp   c,lf2bb
    cp   0x28
    jp   nz,lf2bb
    ld   hl,0x1200
    jp   lf00c
lf220: ld   b,0x0a
lf222: ld   hl,0xe000
    dec   b
    ld   (hl),b
    inc   b
    inc   hl
    ld   a,(hl)
    cp   0xff
    jr   nz,lf220
    djnz  lf222
    ret   
lf231: call  l04d8
    jr   c,lf24e
    ld   hl,(0x1104)
    call  l0009
    ld   de,leefb
    rst   0x18
    ld   de,0x10f1
    rst   0x18
    ld   bc,0x1200
    ld   (0x1104),bc
    call  l04f8
lf24e: jp   c,leb4c
    ld   (0x1104),hl
    call  l003e
lf257: call  led16
    ld   a,(0x11a3)
    cp   0x0d
    jr   z,lf257
    ld   hl,0x11a3
    ld   de,0x10f1
    ld   bc,0x0011
    ldir  
    call  l0009
    ld   de,0xf44c
    rst   0x18
    ld   a,(0x10f0)
    cp   0x04
    jr   z,lf280
    cp   0x05
    jr   nz,lf284
    dec   a
    dec   a
lf280: dec   a
    ld   (0x10f0),a
lf284: ld   a,0x02
    ld   (0x113a),a
    ld   hl,lf284
    ld   sp,0x10ee
    ex   (sp),hl
    call  lf15a
    ld   hl,0x112e
    ld   de,0x1130
    ld   bc,0x002d
    lddr  
    ld   hl,l0000
    ld   (0x1102),hl
    call  lef7a
    call  lf079
    jr   c,lf2af
    call  lf037
lf2af: jr   c,lf2bb
    cp   0x28
    jr   nz,lf2bb
    ld   hl,0x1200
    jp   lf00c
lf2bb: ld   de,0xf388
    cp   0x28
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf421
    cp   0x39
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf3d6
    cp   0x2e
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf3e9
    cp   0x32
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf3f8
    cp   0x35
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf40f
    cp   0x36
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf3c2
    cp   0x2a
    jr   z,lf2fd
    ld   de,lf39c
    cp   0x33
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf433
    cp   0x00
    jr   z,lf2fd
    ld   de,0xf3b4
    ;
    ; Vypni motor a skoc do monitoru
    ;
QERMF:
lf2fd: ld   a,0x06
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
    call  lf318
    ld   a,(0x113a)
    rra   
    ret   c
    push  af
    call  l0009
    rst   0x18
    pop   af
    rra   
    ret   c
    jp   leaa7
    ;
    ; Nastavi ukazatel souboru na zacatek disku
    ;
HDPCL:
lf318: ld   a,0x05
    ld   (0x1130),a
    call  le80d
    ret  
    
    .str  'OK!'
    .byte  0x0d
    ;
    ; tabulka typu programu
    ;
TYPP:  .str  '  OBJ  '
    .byte  0x0d
    .str  '  BTX  '
    .byte  0x0d
    .str  '  BSD  '
    .byte  0x0d
    .str  '  BRD  '
    .byte  0x0d
    .str  '  RB  '
    .byte  0x0d
    .str  '  LIB  '
    .byte  0x0d
    .str  '  SYS  '
    .byte  0x0d
    .str  '  GR  '
    .byte  0x0d
    .str  '  ???  '
    .byte  0x0d
    ;
    ; retezce textu
    ;
    .str  'QD:F'
    .byte  0x05
    .str  'ILE NOT FOUND'
    .byte  0x05,0x0d
lf39c: .str  'QD:T'
    .byte  0x05
    .str  'OO MANY FILES ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:H'
    .byte  0x05
    .str  'ARD ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'A'
    .byte  0x05
    .str  'LREADY EXIST ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:W'
    .byte  0x05
    .str  'RITE PROTECT'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:N'
    .byte  0x05
    .str  'OT READY'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:N'
    .byte  0x05
    .str  'O FILE SPACE ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:U'
    .byte  0x05
    .str  'NFORMAT ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'QD:B'
    .byte  0x05
    .str  'AD DISK ERR'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'B'
    .byte  0x05
    .str  'REAK'
    .byte  0x05,0x21,0x0d
    .str  'QD:F'
    .byte  0x05
    .str  'ORMATTING'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'S'
    .byte  0x05
    .str  'ET DESTINATION DISK'
    .byte  0x05,0x0d
    .str  'OK?(Y/N)'
    .byte  0x0d
    .str  'D'
    .byte  0x05
    .str  'IRECTORY OF'
    .byte  0x05
    .str  ' QD:'
    .byte  0x0d
    
    ;******************************************************
    ;*                          *
    ;*       F L O P P Y  D I S K         *
    ;*                          *
    ;******************************************************
    ;*
    ;*  Vetsina podprogramu pouziva chybovy navrat,
    ;*  pro tento pripad je potreba nastavit navratovou
    ;*  adresu do FDARET a uvedomit si, ze se zmeni SP.
    ;*
    ;
    ; Precteni programu z FD a spusteni.
    ; Program muze predat rizeni zpet instrukci RET.
    ; Jmeno programu musi zacinat IPLPRO, jinak se provadi
    ; chybovy navrat FDERR1. Na obrazovku se vypisuje
    ; jen zbytek jmena.
    ;
    ; nici: vsechno
    ;
FDBOOT:
lf47f: ex   (SP),HL
    ld   (0xcefe),hl
    call  le918
    jp   nz,lf51b
    ld   de,0xcee9
    ld   hl,0xf532
    ld   bc,0x000b
    ldir  
    call  lf591
    ld   ix,0xcee9
    call  lf608
    ld   hl,0xcf00
    ld   de,0xf52b
    ld   b,0x07
lf4a6: ld   c,(hl)
    ld   a,(de)
    cp   c
    jp   nz,lf50f
    inc   hl
    inc   de
    djnz  lf4a6
    ld   de,0xedd4
    rst   0x18
    ld   de,0xcf07
    rst   0x18
    ld   hl,(0xcf16)
    ld   a,h
    or   l
    jr   nz,lf4c6
    ld   hl,(0xcf18)
    ld   a,h
    or   l
    jr   z,lf4cc
lf4c6: xor   a
lf4c7: ld   hl,(0xcf16)
    jr   lf4d1
lf4cc: ld   a,0xff
    ld   hl,0x1200
lf4d1: ld   (0xcefd),a
    ld   0x05(ix),l
    ld   0x06(ix),h
    ld   hl,(0xcf14)
    ld   0x03(ix),l
    ld   0x04(ix),h
    ld   hl,(0xcf1e)
    ld   0x01(ix),l
    ld   0x02(ix),h
    call  lf608
    call  lf591
    ld   a,(0xcefd)
    cp   0xff
    jr   nz,lf508
    out   (0xe0),a
    ld   hl,0x1200
    ld   de,(0xcf16)
    ld   bc,(0xcf14)
    ldir  
lf508: ld   hl,(0xcf18)
    ld   bc,0x0200
    jp   (hl)
FDERR1:
lf50f: call  lf591
    ld   de,0xee4e
    jr   lf523
FDERR3:
lf517: cp   0x32
    jr   nz,lf520
FDERR0:
lf51b: ld   de,0xee07
    jr   lf523

lf520: ld   de,lee3b
lf523: ld   sp,0x10ee
    ld   hl,(0xcefe)
    ex   (sp),hl
    ret   
    inc   bc
    ld   c,c
    ld   d,b
    ld   c,h
    ld   d,b
    ld   d,d
    ld   c,a
    nop   
    nop   
    nop   
    nop   
    ld   bc,0xcf00
    nop   
    nop   
    nop   
    nop   
lf53d: ld   a,(0xcef5)
    rrca  
    call  nc,lf578
    ld   a,0x00(ix)
    or   0x84
    out   (0xdc),a
    xor   a
    ld   (0xcef4),a
    call  lf722
    ld   hl,l0000
lf555: dec   hl
    ld   a,h
    or   l
    jr   z,lf573
    in   a,(0xd8)
    cpl   
    rlca  
    jr   c,lf555
    ld   c,0x00(ix)
    ld   hl,0xcef6
    ld   b,0x00
    add   hl,bc
    bit   0,(hl)
    jr   nz,lf572
    call  lf5a9
    set   0,(hl)
lf572: ret   
lf573: ld   a,0x32
    jp   lf6f1
lf578: ld   a,0x80
    out   (0xdc),a
    ld   b,0x10
lf57e: call  lf722
    djnz  lf57e
    ld   a,0x01
    ld   (0xcef5),a
    ret   
lf589: ld   a,0x1b
    call  lf5b6
    and   0x99
    ret   
lf591: push  af
    call  lf71b
    xor   a
    out   (0xdc),a
    ld   (0xcef6),a
    ld   (0xcef7),a
    ld   (0xcef8),a
    ld   (0xcef9),a
    ld   (0xcef5),a
    pop   af
    ret   
lf5a9: ld   a,0x0b
    call  lf5b6
    and   0x85
    xor   0x04
    ret   z
    jp   lf6c2
lf5b6: ld   (0xcef4),a
    cpl   
    out   (0xd8),a
    call  lf5c9
    call  lf722
    in   a,(0xd8)
    cpl   
    ld   (0xcefb),a
    ret   
lf5c9: push  de
    push  hl
    call  lf602
lf5ce: ld   hl,l0000
lf5d1: dec   hl
    ld   a,h
    or   l
    jr   z,lf5de
    in   a,(0xd8)
    rrca  
    jr   nc,lf5d1
    pop   hl
    pop   de
    ret   
lf5de: dec   e
    jr   nz,lf5ce
lf5e1: ld   a,0x29
    pop   hl
    pop   de
    jp   lf6f1
lf5e8: push  de
    push  hl
    call  lf602
lf5ed: ld   hl,l0000
lf5f0: dec   hl
    ld   a,h
    or   l
    jr   z,lf5fd
    in   a,(0xd8)
    rrca  
    jr   c,lf5f0
    pop   hl
    pop   de
    ret   
lf5fd: dec   e
    jr   nz,lf5ed
    jr   lf5e1
lf602: call  lf714
    ld   e,0x07
    ret   
lf608: call  lf6f7
    call  lf65c
lf60e: call  lf67c
    call  lf589
    jp   nz,lf6f1
    call  lf68c
    di   
    ld   a,0x94
    call  lf6af
lf620: ld   b,0x00
lf622: in   a,(0xd8)
    rrca  
    jr   c,lf641
    rrca  
    jr   c,lf622
    ini   
    jr   nz,lf622
    inc   0x08(ix)
    ld   a,0x08(ix)
    cp   0x11
    jr   z,lf63d
    dec   d
    jr   nz,lf620
    jr   lf63e
lf63d: dec   d
lf63e: call  lf6b9
lf641: ei   
    in   a,(0xd8)
    cpl   
    ld   (0xcefb),a
    and   0xff
    jr   nz,lf6c2
    call  lf69d
    jp   z,lf657
    ld   a,0x07(ix)
    jr   lf60e
lf657: ld   a,0x80
    out   (0xdc),a
    ret   
lf65c: call  lf53d
    ld   d,0x04(ix)
    ld   a,0x03(ix)
    or   a
    jr   z,lf669
    inc   d
lf669: ld   a,0x0a(ix)
    ld   0x08(ix),a
    ld   a,0x09(ix)
    ld   0x07(ix),a
    ld   l,0x05(ix)
    ld   h,0x06(ix)
    ret   
lf67c: srl   a
    cpl   
    out   (0xdb),a
    jr   nc,lf687
    ld   a,0x01
    jr   lf688
lf687: xor   a
lf688: cpl   
    out   (0xdd),a
    ret   
lf68c: ld   c,0xdb
    ld   a,7(ix)
    srl   a
    cpl   
    out   (0xd9),a
    ld   a,8(ix)
    cpl   
    out   (0xda),a
    ret   
lf69d: ld   a,8(ix)
    cp   0x11
    jr   nz,lf6ac
    ld   a,0x01
    ld   8(ix),a
    inc   7(ix)
lf6ac: ld   a,d
    or   a
    ret   
lf6af: ld   (0xcef4),a
    cpl   
    out   (0xd8),a
    call  lf5e8
    ret   
lf6b9: ld   a,0xd8
    cpl   
    out   (0xd8),a
    call  lf5c9
    ret   
lf6c2: ld   a,(0xcef4)
    cp   0x0b
    jr   z,lf6e4
    cp   0x1b
    jr   z,lf6e4
    cp   0xf4
    jr   z,lf6e4
    ld   a,(0xcefb)
    bit   7,a
    jr   nz,lf6ef
    bit   6,a
    jr   nz,lf6eb
    bit   4,a
    ld   a,0x36
    jr   nz,lf6f1
    jr   lf6eb
lf6e4: ld   a,(0xcefb)
    bit   7,a
    jr   nz,lf6ef
lf6eb: ld   a,0x29
    jr   lf6f1
lf6ef: ld   a,0x32
lf6f1: call  lf591
    jp   lf517
lf6f7: ld   b,0x00
    ld   de,0x0010
    ld   l,1(ix)
    ld   h,2(ix)
    xor   a
lf703: sbc   hl,de
    jr   c,lf70a
    inc   b
    jr   lf703
lf70a: add   hl,de
    ld   h,b
    inc   l
    ld   0x09(ix),h
    ld   0x0a(ix),l
    ret   
lf714: push  de
    ld   de,0x000f
    jp   lf726
lf71b: push  de
    ld   de,0x00a0
    jp   lf726
lf722: push  de
    ld   de,0x2026
lf726: dec   de
    ld   a,e
    or   d
    jr   nz,lf726
    pop   de
    ret   
lf72d: call  lf734
    jp   nz,leb4c
    jp   (hl)
lf734: call  lf7a2
    jr   nz,lf781
    in   a,(c)
    inc   c
    in   a,(c)
    ld   e,a
    in   a,(c)
    ld   d,a
    ld   (0x110a),de
    in   a,(c)
    ld   l,a
    in   a,(c)
    ld   h,a
    in   a,(c)
    ld   e,a
    in   a,(c)
    ld   d,a
    push  de
    in   a,(c)
    ld   e,a
    in   a,(c)
    ld   d,a
    ld   (0x110c),de
    ld   de,(0x110a)
    in   a,(c)
    push  hl
    ld   a,e
    or   a
    jr   z,lf76b
    ld   b,a
lf769: inir  
lf76b: ld   b,0x00
    dec   d
    jp   p,lf769
    pop   de
    ld   bc,(0x110a)
    call  lf782
    ld   de,(0x110c)
    or   a
    sbc   hl,de
    pop   hl
lf781: ret   
lf782: push  bc
    push  de
    exx   
    ld   hl,l0000
    ld   c,0x08
    exx   
lf78b: ld   a,b
    or   c
    jr   z,lf79e
    ld   a,(de)
    exx   
    ld   b,c
lf792: rlca  
    jr   nc,lf796
    inc   hl
lf796: djnz  lf792
    exx   
    inc   de
    dec   bc
    jp   lf78b
lf79e: exx   
    pop   de
    pop   bc
    ret   
lf7a2: in   a,(c)
    ld   b,0x08
    ld   d,0x00
    inc   c
lf7a9: in   a,(c)
    push  bc
    ld   b,0x08
lf7ae: rlca  
    jr   nc,lf7b2
    inc   d
lf7b2: djnz  lf7ae
    ld   a,d
    pop   bc
    ld   d,a
    djnz  lf7a9
    in   a,(c)
    dec   c
    cp   d
    ret   
lf7be: ld   de,0xf863
    call  lf857
    ld   de,0xf87a
    call  lf85a
    call  l0027
    jp   c,leb4c
    ld   de,leefb
    call  lf85e
    ld   de,0x10f1
    rst   0x18
    call  l002a
    jp   c,leb4c
    in   a,(c)
    ld   (0x110a),bc
    ld   de,(0x1104)
    ld   bc,(0x1102)
    push  de
    push  bc
    call  lf782
    ld   (0x1108),hl
    ld   hl,0x1102
    ld   bc,(0x110a)
    ld   b,0x08
    inc   c
    inc   c
    push  hl
    push  bc
    otir  
    pop   bc
    pop   hl
    push  de
    ld   d,0x00
lf80a: push  bc
    ld   b,0x08
    ld   a,(hl)
lf80e: rlca  
    jr   nc,lf812
    inc   d
lf812: djnz  lf80e
    inc   hl
    pop   bc
    djnz  lf80a
    ld   a,d
    pop   de
    out   (c),a
    pop   de
    pop   hl
    ld   a,e
    or   a
    jr   z,lf825
    ld   b,e
lf823: otir  
lf825: ld   b,0x00
    dec   d
    jp   p,lf823
    jp   leaa7
lf82e: xor   a
    in   a,(c)
    inc   c
    in   a,(c)
    ex   af,af'
    dec   c
    in   a,(c)
    ld   a,0xa5
    inc   c
    inc   c
    out   (c),a
    dec   c
    dec   c
    in   a,(c)
    inc   c
    in   a,(c)
    cp   0xa5
    jr   nz,lf854
    dec   c
    in   a,(c)
    ex   af,af'
    inc   c
    inc   c
    out   (c),a
    dec   c
    dec   c
    ret   
lf854: xor   a
    scf   
    ret   
lf857: call  l0918
lf85a: rst   0x18
    jp   l0918
lf85e: call  l0918
    rst   0x18
    ret
    
    .byte  'R, 0x05
    .str  'AMBOARD PROGRAMMING'
    .byte  0x05, 0x0d
    .byte  'M, 0x05
    .str  'ASTER TAPE SET'
    .byte  0x05, 0x0d

    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff

    ;**********************************************************
    ;*                            *
    ;*       Q U I C K  D I S K            *
    ;*       ridici podprogramy            *
    ;*                            *
    ;**********************************************************
    ;*
    ;   QUICK-disk je vnejsi pamet s obrovskou kapacitou
    ; a skvelou rychlosti. Ma 65536 sektoru, precteni
    ; celeho disku trva pouhych 8 sekund. Pri sekvencnim
    ; pristupu ! To jsou parametry velkych disku.
    ;   Oproti tvrdym diskum ma podstatne mensi rozmery
    ; a nepotrebuje ke svemu rizeni slozity radic.
    ; Staci mu jen jeden jediny I/O obvod s oznacenim SIO.
    ; To je ale mozne jen proto, protoze velikost sektoru
    ; je prave jeden byte.
    ;   Nepredpokladame, ze by se kdokoliv, kdo by byl
    ; schopnen precist tento text a porozumet mu, ocitl
    ; v pokuseni si takovy nesmysl zakoupit a proto se
    ; QUICK-disku venujeme opravdu jen strucne.
    ;   (Mimochodem nazev teto periferie je s nejvetsi
    ; pravdepodobnosti odvozen od zvuku, ktery vyda clovek
    ; prave seznameny s technickymi parametry a zpusobem
    ; rizeni tohoto maleho zazraku).
    ;
    ;
    ; Jediny vykonny podprogram QD: jeho funkce
    ; zavisi na promenne QDCMD:
    ;    1 ... kontrola pripravenosti disku
    ;    2 ... formatovani disku
    ;    3 ... cteni dat z disku
    ;    4 ... zapis dat na disk
    ;    5 ... cteci hlavu na zacatek disku
    ;    6 ... vypnuti QD:
    ;
QDISK:
lfa00: ld   a,0x05
    ld   (0x1145),a
lfa05: di   
    call  lfa54
    ei   
    ret   nc
    push  af
    cp   0x28
    jr   z,lfa52
    call  lfccf
    ld   a,(0x1130)
    cp   0x04
    jr   nz,lfa37
    ld   a,(0x1141)
    or   a
    jr   z,lfa37
    xor   a
    ld   (0x1141),a
    ld   a,(0x1142)
    push  hl
    ld   (0x1148),sp
    pop   hl
    di   
    call  lfc4f
    ei   
    jr   c,lfa4c
    call  lfccf
lfa37: pop   af
    push  af
    cp   0x29
    jr   nz,lfa4c
    ld   hl,0x1145
    dec   (hl)
    jr   z,lfa4c
    pop   af
    ld   a,(0x1140)
    ld   (0x113f),a
    jr   lfa05
lfa4c: call  lfbc1
    call  lfa6d
lfa52: pop   af
    ret   
    ;
    ; Vykona cast podprogramu QDISK
    ;
QMEIN:
lfa54: ld   (0x1148),sp
    ld   a,(0x1130)
    dec   a
    jr   z,lfa74
    dec   a
    jr   z,lfa7a
    dec   a
    jr   z,lfac4
    dec   a
    jp   z,lfb34
    dec   a
    jr   z,lfa6d
    jr   lfabd
    ;
    ; Vynuluje pocitadlo souboru
    ;
QDHPC:
lfa6d: push  af
    xor   a
    ld   (0x113d),a
    pop   af
    ret   
    ;
    ; Zjisti, je-li disk pripraven
				;
QDRCK:
lfa74: ld   a,(0x1131)
    jp   lfc23
    ;
    ; Naformatuje disk
    ;
QDFM:
lfa7a: xor   a
    call  lfc4f
    call  lfd4d
    ld   bc,0xefff
    ld   a,0xaa
lfa86: cpl   
    ld   d,a
    call  lfdc4
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   z,lfa93
    ld   a,d
    jr   lfa86
lfa93: call  lfd9a
    call  lfccf
    call  lfc82
    ld   a,(0x1143)
    dec   a
    jr   nz,lfac0
    call  lfce4
    ld   bc,0xefff
    ld   e,0x55
lfaaa: cp   e
    jr   nz,lfac0
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   z,lfaba
    ld   a,e
    cpl   
    ld   e,a
    call  lfdda
    jr   lfaaa
lfaba: call  lfdac
lfabd: jp   lfccf
lfac0: ld   a,0x29
    scf   
    ret   
    ;
    ; Precte data z QD:
    ;  Zavadeci adresu ma v QDBEG1, max. delku v QDSIZ1
    ;  Skutecna delka je jako prvni slovo na disku
    ;
QDRD:
lfac4: ld   a,(0x1144)
    or   a
    call  z,lfc82
    call  lfafa
    ret   c
    call  lfe1f
    call  lfdda
    ld   c,a
    call  lfdda
    ld   b,a
    ld   hl,(0x1134)
    sbc   hl,bc
    jp   c,lfbcb
    ld   hl,(0x1132)
    ;
    ; Zavede blok delky BC od adresy HL z QD:
    ;
BDR:
lfae5: call  lfdda
    ld   (hl),a
    inc   hl
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfae5
    call  lfdac
    ld   a,(0x1131)
    bit   0,a
    jr   nz,lfabd
    ret   
    ;
    ; Hleda soubor, jehoz cislo je v HDPT
    ;
HPS:
lfafa: ld   hl,0x1143
    dec   (hl)
    jr   z,lfb30
    call  lfce4
    ld   c,a
    ld   a,(0x113d)
    ld   hl,0x113e
    cp   (hl)
    jr   nz,lfb2d
    inc   a
    ld   (0x113d),a
    ld   (hl),a
    ld   a,(0x1131)
    xor   c
    rra   
    ret   nc
lfb18: call  lfdda
    ld   c,a
    call  lfdda
    ld   b,a
lfb20: call  lfdda
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfb20
    call  lfdac
    jr   lfafa
lfb2d: inc   (hl)
    jr   lfb18
lfb30: ld   a,0x28
    scf   
    ret   
    ;
    ; Zapis dat na QD: parametry jako QDRD
    ;
QDWR:
lfb34: ld   a,(0x113f)
    ld   (0x1140),a
    ld   a,(0x1144)
    or   a
    jr   nz,lfb57
    call  lfc82
    ld   a,(0x113f)
    ld   hl,0x1143
    add   a,(hl)
    ld   (0x1143),a
    inc   a
    ld   (0x113d),a
    call  lfafa
    jp   nc,lfbcb
lfb57: ld   a,(0x1131)
    ld   b,a
    and   0x01
    jr   nz,lfb6b
    ld   de,0x1132
    ld   a,b
    res   2,a
    call  lfbd4
    call  lfe1f
lfb6b: ld   de,0x1136
    ld   a,(0x1131)
    set   0,a
    call  lfbd4
    call  lfccf
    call  lfe1f
    ld   a,(0x1131)
    and   0x04
    jr   z,lfbcf
    ld   a,(0x1142)
    ld   hl,0x113f
    add   a,(hl)
    call  lfc4f
    ld   a,0x01
    ld   (0x1141),a
lfb92: ld   a,(0x1142)
    ld   hl,0x1140
    add   a,(hl)
    inc   a
    ld   (0x1143),a
    inc   a
    ld   (0x113d),a
    call  lfafa
    jr   nc,lfbcb
    ld   a,(0x1131)
    and   0x01
    jr   nz,lfbb4
    ld   de,0x1132
    call  lfc02
    ret   c
lfbb4: ld   de,0x1136
    call  lfc02
    ret   c
    ld   a,(0x1141)
    or   a
    jr   z,lfbc8
    ;
    ; Nulovani diskovych parametru a vypnuti motoru
    ;
WRCAN:
lfbc1: xor   a
    ld   (0x113f),a
    ld   (0x1141),a
lfbc8: jp   lfccf
lfbcb: ld   a,0x29
    scf   
    ret   
lfbcf: call  lfc82
    jr   lfb92
    ;
    ; Zapis dat delky BC od adresy HL
    ;
BDW:
lfbd4: push  af
    ld   hl,0x113f
    inc   (hl)
    call  lfd4d
    pop   af
    call  lfdc4
    call  lfbf8
    ld   a,c
    call  lfdc4
    ld   a,b
    call  lfdc4
lfbeb: ld   a,(hl)
    call  lfdc4
    inc   hl
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfbeb
    jp   lfd9a
    ;
    ;  HL <== (DE)
    ;  BC <== (DE+2)
    ;  DE <== DE+3
    ;
RSET:
lfbf8: ex   de,hl
    ld   e,(hl)
    inc   hl
    ld   d,(hl)
    inc   hl
    ld   c,(hl)
    inc   hl
    ld   b,(hl)
    ex   de,hl
    ret   
    ;
    ; Verfikace BC bytu od adresy HL
    ;
lfc02: call  lfce4
    call  lfbf8
    call  lfdda
    cp   c
    jr   nz,lfbcb
    call  lfdda
    cp   b
    jr   nz,lfbcb
lfc14: call  lfdda
    cp   (hl)
    jr   nz,lfbcb
    inc   hl
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfc14
    jp   lfdac
    ;*******************************************************
    ;                           *
    ; Fyzicky driver Quick-Disk              *
    ;                           *
    ;*******************************************************
    ;
    ; Zjisti, je-li QD: pripraven cist nebo zapisovat
    ;  A = 0 ... pro cteni
    ;  A = 1 ... pro zapis
    ;
QREDY:
lfc23: ld   b,a
    ld   a,0x02
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x81
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x02
    out   (0xf7),a
    in   a,(0xf7)
    and   0x81
    cp   0x81
    jp   nz,lfdf0
    ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    ld   c,a
    and   0x08
    jp   z,lfdf0
    ld   a,b
    or   a
    ret   z
    ld   a,c
    and   0x20
    ret   nz
    jp   lfded
    ;
    ; Zapis synchronizacni znacky z A reg
    ;
QDSVF:
lfc4f: push  af
    ld   hl,0xfe16
    ld   b,0x09
    call  lfcbf
lfc58: ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x08
    jp   z,lfdf0
    ld   a,0x10
    out   (0xf7),a
    in   a,(0xf7)
    and   0x08
    jr   z,lfc58
    ld   bc,0x00e9
    call  lfdfe
    call  lfd82
    call  lfd66
    pop   af
    call  lfdc4
    call  lfd9a
    jr   lfcb5
    ;
    ; Zapne motor, precte cislo souboru a CRC
    ;
MTON:
lfc82: ld   hl,0xfe0b
    ld   b,0x0b
    call  lfcbf
lfc8a: ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x08
    jp   z,lfdf0
    call  lfe1f
    ld   a,0x10
    out   (0xf7),a
    in   a,(0xf7)
    and   0x08
    jr   z,lfc8a
    ld   bc,0x00e9
    call  lfdfe
    call  lfcfa
    ld   (0x1142),a
    inc   a
    ld   (0x1143),a
    call  lfdac
lfcb5: ld   hl,0x1147
    set   3,(hl)
    xor   a
    ld   (0x113e),a
    ret   
    ;
    ; Inicializace SIO
    ;  posle B bytu od adresy HL na SIO
    ;
SIOIN:
lfcbf: ld   c,0xf6
    otir  
    ld   a,0x05
    ld   (0x1144),a
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x80
    out   (0xf7),a
    ret   
    ;
    ; Vypne motor QD:
    ;
MTOFF:
lfccf: push  af
    ld   a,0x05
    out   (0xf6),a
    ld   a,0x60
    out   (0xf6),a
    ld   a,0x05
    out   (0xf7),a
    xor   a
    ld   (0x1144),a
    out   (0xf7),a
    pop   af
    ret   
    ;
    ; Precte synchronizacni znacku
    ;
SYNL2:
lfce4: ld   a,0x58
    ld   b,0x0b
    ld   hl,0xfe0b
    call  lfd8b
    ld   hl,0x1147
    bit   3,(hl)
    ld   bc,l0003
    jr   z,lfcfd
    res   3,(hl)
lfcfa: ld   bc,0x00a0
lfcfd: call  lfdfe
    ld   a,0x05
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x82
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x03
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xd3
    out   (0xf6),a
    ld   bc,0x2cc0
lfd13: ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x10
    jr   z,lfd25
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfd13
    jp   lfdf6
lfd25: ld   a,0x03
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xc3
    out   (0xf6),a
    ld   b,0x9f
lfd2f: ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x01
    jr   nz,lfd3f
    dec   b
    jr   nz,lfd2f
    jp   lfdf6
lfd3f: ld   a,0x03
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xc9
    out   (0xf6),a
    call  lfdda
    jp   lfdda
    ;
    ; Zapis synchronizacni znacky
    ;
SYNS2:
lfd4d: ld   a,0x98
    ld   b,0x09
    ld   hl,0xfe16
    call  lfd8b
    call  lfd82
    ld   hl,0x1147
    bit   3,(hl)
    ld   bc,0x001d
    jr   z,lfd69
    res   3,(hl)
lfd66: ld   bc,0x0140
lfd69: call  lfdfe
    ld   a,0x05
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xef
    out   (0xf6),a
    ld   bc,0x0001
    call  lfdfe
    ld   a,0xc0
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xa5
    jr   lfdc4
    ;
    ; Zastav QD:
    ;
SBRK:
lfd82: ld   a,0x05
    out   (0xf6),a
    ld   a,0xff
    out   (0xf6),a
    ret   
    ;
SYNCA:
lfd8b: ld   c,0xf6
    out   (c),a
    ld   a,0x05
    out   (0xf7),a
    ld   a,0x80
    out   (0xf7),a
    otir  
    ret   
    ;
    ; Zapise koncovy zaznam souboru, ulozi CRC
    ;
EOMSG:
lfd9a: ld   bc,0x0001
    call  lfdfe
    ld   a,0x10
    out   (0xf7),a
    in   a,(0xf7)
    and   0x08
    ret   nz
    jp   lfdf3
    ;
    ; Precte CRC a zkontroluje ho
    ;
QDCRC:
lfdac: ld   b,0x03
lfdae: call  lfdda
    djnz  lfdae
lfdb3: in   a,(0xf6)
    rrca  
    jr   nc,lfdb3
    ld   a,0x01
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x40
    jr   nz,lfdea
    or   a
    ret   
    ;
    ; Zapise byte z A na QD:
    ;
QWBYT:
lfdc4: push  af
lfdc5: in   a,(0xf6)
    and   0x04
    jr   z,lfdc5
    pop   af
    out   (0xf4),a
lfdce: ld   a,0x10
    out   (0xf6),a
    in   a,(0xf6)
    and   0x08
    jp   z,lfdf0
    ret   
    ;
    ; Precte byte z QD: do A
    ;
QRBYT:
lfdda: call  lfdce
    in   a,(0xf6)
    rlca  
    jr   c,lfdea
    rrca  
    rrca  
    jr   nc,lfdda
    in   a,(0xf4)
    or   a
    ret
    ; tabulka chyb QD, obnovi se hodnota SP a jdeme pryc
lfdea: ld   a,0x29
    .byte  0x21
lfded: ld   a,0x2e
    .byte  0x21
lfdf0: ld   a,0x32
    .byte  0x21
lfdf3: ld   a,0x35
    .byte  0x21
lfdf6: ld   a,0x36
    ld   sp,(0x1148)
    scf   
    ret
    
    ;
    ; Cekaci smycka, v zavislosti na BC
    ;
    ; BC = 001H = 0.7 ms
    ;    003H =  2 ms
    ;    01DH =  20 ms
    ;    0A0H = 110 ms
    ;    0E9H = 160 ms
    ;    140H = 220 ms
    ;
L944BC:
lfdfe: push  af
lfdff: ld   a,0x98
lfe01: dec   a
    jr   nz,lfe01
    dec   bc
    ld   a,b
    or   c
    jr   nz,lfdff
    pop   af
    ret   
    ;
    ; Inicializacni tabulky SIO
    ;
SIOLD: .byte  0x58,4,0x10,5,4,3,0xD0,6,0x16,7,0x16
SIOSD: .byte  0x98,4,0x10,6,0x16,7,0x16,5,0x6D
    ;
    ; Otestuje, je-li stisknuta klavesa SHIFT + BREAK.
    ; Pokud ano, vypne se motor a vraci se s kodem
    ; chyby 0
    ;
BRKC:
lfe1f: ld   a,0xe8
    ld   (0xe000),a
    nop   
    ld   a,(0xe001)
    and   0x81
    ret   nz
    call  lfbc1
    ld   sp,(0x1148)
    scf   
    ret   
    
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
    .byte  0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff

    .str  ' 84.05.08 V1.0C'
    .byte  0xa5

    .end
------------- daląí část ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: 1Z-009B.asm
Typ: text/x-asm
Velikost: 70867 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://mail.ordoz.com/pipermail/sharpmz/attachments/20160622/cd6103c9/attachment-0003.bin 


Daląí informace o konferenci SharpMZ