[SharpMZ] Potize s generovanim preruseni od CTC0 na mz-800 - podezreni na mrtvy OUT0 od 8253 (?)

Michal Hucik - ORDOZ ordoz na ordoz.com
Středa Únor 1 18:19:51 CET 2017


> 1) a 2) jsou jasne; onou “posvatnosti” adresy 0x1039 jsem mel na mysli 
> prave situaci, kdy je dolni ROM primapovana :-) Im 2 mi take prijde 
> elegantnejsi, i kdyz pro rychle (a hlavne laicke) experimentovani 
> slozitejsi, a tudiz az druhy v poradi.

Aha, az ted mne napadlo podivat se do vypisu ROM :) 0x1039 jsem vskutku 
neznal :) Jinak jak k inicializaci PIO v IM 2 pouzivam tohle:


set_ivector:
   ld hl, ivector_addr
   bit 0, l
   jr z,ivector_is_even
   inc hl
ivector_is_even:
   push hl
   pop ix
   ld hl,interrupt_routine
   ld (ix + 0), l
   ld (ix + 1), h
   push ix
   pop hl
   ld a,h
   ld i,a
   ld a,l
   ld hl, pioz80_init_data
   ld (hl), a
   ;ld bc, 0x06fc
   ld b, 0x05
   ld c,pio_ctrl
   otir
   ret


; inicializacni data pro z80pio
pioz80_init_data:
   db 0x00      ; dolni cast adresy int. vectoru (nulty bit musi 
byt 0!)

   db 0xcf      ; dolni 4 bity musi byt 1111, horni 2 pak
            ; mod nasledujici operace 0 - out, 1 - in,
            ; 2 - bidir, 3 - control
            ; 4. a 5. bit nemaji vyznam


  db 0x3f      ; v modu 3 musi nasledovat I/O Register Control Word
            ; Vstup - 1, vystup - 0
            ;
            ; PA0 - IN - /RDA (LPT)
            ; PA1 - IN - /STA (LPT)
            ; PA2 - IN - GND
            ; PA3 - IN - GND
            ; PA4 - IN - /CTC0 (pozor, je invertovany!)
            ; PA5 - IN - /VBLN
            ; PA6 - OUT - IRT (LPT)
            ; PA7 - OUT - RDP (LPT)
;db 0x2f ; ooio iiii
;db 0x3f ; ooii iiii
;db 0xff ; oooo oooo  db 0x97      ; dolni 4 bity musi byt 0111 -
            ; 7 - 1/0 En.INT/disable
            ; 6 - 1/0 AND/OR,
            ; 5 - 1/0 Hi/Low,
            ; 4 - Mask follows
            ; 0x97 = 1001 0111


;db 0x97 ; IENA, OR, LOW, MASK
;db 0xb7 ; IENA, OR, HIGH, MASK
;db 0xd7 ; IENA, AND, LOW, MASK
;db 0xf7 ; IENA, AND, HIGH, MASK


   ;db 0xef      ; protoze v predch. slove byl 4b = 1,
            ; nasleduje bitova maska. Sledovany jsou jen
            ; piny, jejihz bity jsou 0
            ;
            ; 0xef - 4. bit (/CTC0)
            ; 0xdf - 5. bit (/VBLN)
db 0xef ; /CTC0
;db 0x6f ; /CTC0, PA7
;db 0xff ; nicivector_addr:
   db 0x00
   dw 0x0000Další informace o konferenci SharpMZ