<div dir="ltr"><div>Narazil som na nasledovnĂ˝ blog, posielam v sĂşvislosti so snahami o RE GDG chipu.<br><a href="http://www.righto.com/">http://www.righto.com/</a><br><br></div>Feri<br></div>